Fraflytning

Opsigelse af lejemål

Ønsker du at opsige dit lejemål, skal opsigelsen ske skriftligt. Opsigelsen sendes pr. mail til kn@kne.dk Hæfter to eller flere for lejemålet, skal opsigelsen sendes med cc til samtlige lejere. Når opsigelsen er modtaget, vil du efterfølgende modtage en bekræftelse via mail.

Opsigelsen skal være udlejer i hænde senest sidste hverdag i måneden.

Lejemålet opsiges med 3 måneders varsel, medmindre andet er anført i lejekontraktens §11.

Lejemålet skal fraflyttes senest 14 dage før udløbet af opsigelsesperioden.

Ved fraflytning skal lejemålet afleveres ryddet og rengjort.
Du kan med fordel benytte blanketten ”Tjekliste til fraflytning”.

Fraflytningssyn

Når lejemålet er fraflyttet og rengjort, skal der afholdes flyttesyn. Flyttesynet afholdes senest 14 dage før, du er frigjort fra lejemålet. Dato for flyttesyn aftales med udlejer.

Ved fraflytningssynet udarbejdes en fraflytningsrapport over de evt. arbejder der skal gøres i lejemålet.

Ved flyttesynet afleveres nøgler.

Istandsættelse

Når fraflytningssynet er afholdt, skal lejemålet istandsættes i henhold til lejekontrakten og aftaler indgået ved fraflytningssynet. Istandsættelsen vil blive udført af udlejers håndværkere og for din regning.

Såfremt du ønsker at benyttet et andet firma til istandsættelse af lejemålet, skal dette aftales med udlejer, og arbejdet skal være afsluttet senest 14 dage før udløbet af opsigelsesperioden.

Du skal som lejer betale husleje samt forbrugsafgifter frem til udløbet af opsigelsesperioden.

Afmelding af forbrug

Du skal som lejer selv sørge for afmelding af el. Afmelding af el må først ske den dato, du ikke længere hæfter for husleje. Du hæfter således for el de sidste 14 dage af opsigelsesperioden, hvor der foretages istandsættelse af lejligheden.

Udlejer meddeler Techem Danmark, at der skal foretages aflæsning af varme og vand. Afhængig af skæringsdatoen for varme- og vandregnskabet, kan der gå op til et år, inden den endelige opgørelse forelægger.

Fraflytter du lejemålet udenfor skæringsdatoen for varme- og vandregnskabet, betaler du for aflæsning, og der tilbageholdes et mindre beløb af depositummet til dækning heraf.

Flytteopgørelse

Du vil modtage din flytteopgørelse senest 4-6 uger efter fraflytning.

Flytteopgørelsen indeholder bl.a. oplysning om:

  • Indestående depositum
  • Udgifter til istandsættelse
  • Eventuel skyldig leje m.v.
Denne hjemmeside bruger kun cookies for at optimere din brugeroplevelse. Cookies bruges ikke ifm. markedsføring.