Indflytning

Kontrakt og betaling

Har du sagt ja til et af vores lejemål, vil vi udarbejde en lejekontrakt, der herefter vil blive fremsendt til dig via e-mail.

Sammen med kontrakten modtager du et indbetalingskort til betaling af første måneds leje, depositum samt forudbetalt leje.

Vi anbefaler, at du tilmelder dig PBS (betalingsservice), så huslejen altid betales til tiden. På indbetalingskortet finder du oplysninger til brug for tilmelding.

Er du ikke tilmeldt PBS, vil du i slutningen af hver måned modtage et indbetalingskort fra PBS, som skal anvendes ved betaling for den kommende måned.

Depositum og forudbetalt leje

Depositum udgør et beløb svarende til tre måneders husleje eksklusiv forbrug. Depositum er udlejers sikkerhed for den istandsættelse, der påkræves ved din fraflytning.

Forudbetalt leje udgør et beløb svarende til én måneds husleje eksklusiv forbrug. Forudbetalt leje dækker huslejen den sidste måned i din opsigelsesperiode. Du skal således ikke betale husleje den sidste måned, du bor i lejemålet, men kun forbrugsafgifter.

Udnyttes den forudbetalte leje ikke i opsigelsesperioden, medregnes den i flytteopgørelsen.

Indflytningssyn / udlevering af nøgler

Inden indflytning aftales der indflytningssyn, hvor lejemålet gennemgåes med udlejer, og hvor nøglerne udleveres.

Fejl- og mangelliste

Når du har overtaget lejemålet, har du 14 dage til at fremsende listen med eventuelle fejl og mangler, der konstateres i forbindelse med indflytning. Du er velkommen til at vedhæfte fotos som dokumentation. Listen fremsendes på mail til admin@kne.dk.

Ved fejl og mangler, der skal udbedres, kontaktes du for nærmere aftale. Punkter noteret på listen, hæftes der ikke for ved fraflytning. Den fremsendte liste opbevares sammen med lejekontrakten.

Tilmelding af forbrugsafgifter

Som lejer afregner du betaling for el til lejemålet direkte med forsyningsvirksomheden. Ved indflytning er du derfor forpligtet til at tilmelde dig som forbruger. Tilmelding kan ske via www.asfyn.dk.

Udlejer giver meddelelse om din indflytning til Techem Danmark, at der skal foretages aflæsning af varme og vand. Hvis ikke der er fjernaflæste målere i dit lejemål, vil du kort efter indflytning blive kontaktet af varmeselskabet, med henblik på aftale om aflæsning af målerne.

Tilmelding af antenne og internet

I lejekontraktens §11 kan du læse, hvilken antenneforening lejemålet hører under. Aftale om signalforsyning og eventuelt internettilslutning aftales og afregnes direkte mellem dig som lejer og den pågældende antenneforening.

Der må ikke opsættes parabol på ejendommen.

Boligstøtte

Du har mulighed for at søge boligstøtte til lejemålet, såfremt der er selvstændigt køkken. Boligstøtte søges via www.borger.dk.

Denne hjemmeside bruger kun cookies for at optimere din brugeroplevelse. Cookies bruges ikke ifm. markedsføring.