I lejeperioden

Varme- og vandregnskab

Sammen med huslejen betaler du i de fleste tilfælde á conto varme og vand til dækning af dit lejemåls løbende forbrug.

Varme- og vandforbruget opgøres én gang årligt. Du kan i lejekontraktens § 5 se, hvornår forbruget opgøres for den ejendom du bor i. Fra opgørelsestidspunktet kan der gå op til 4 måneder, før du modtager en opgørelse fra os.

I varme- og vandopgørelsen modregnes dine á conto betalinger. Dækker disse ikke forbruget for dit lejemål, vil du blive opkrævet en efterbetaling. Har du indbetalt for meget i á conto i forhold til dit forbrug, vil der være en tilbagebetaling.

Husorden

Et godt forhold til sine naboer er meget værd. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis vi alle erkender, at det er nødvendigt at tage hensyn til hinanden.

Følgende punkter skal overholdes:

  • Der skal generelt udvises hensyn overfor andre lejere og enhver form for brug af støjende elektriske maskiner m.v. skal ske i tidsrummet 07.00 – 22.00.
  • Enhver form for radio, TV, musik og egen musikudøvelse skal særligt efter kl. 22 ske i så afdæmpet form, at dette ikke er til gene for andre lejere.
  • Hvis der i weekenden holdes fest i lejligheden, skal øvrige beboere orienteres i forvejen (hæng evt. en seddel i opgangen) og aftal nærmere, hvis det forventes at bliver senere end kl. 01.00

Affaldshåndtering

Dagligdagsaffald sorteres i henhold til forskrifterne fra Odense Kommune.

Storskrald, aflagte møbler etc., må ikke henstilles på ejendommen eller udenfor eget kælderrum. Du er som lejer selv ansvarlig for afhentning/aflevering af dette

Du kan læse nærmere her.

Husdyr

Det er ikke tilladt at holde husdyr.
Denne hjemmeside bruger kun cookies for at optimere din brugeroplevelse. Cookies bruges ikke ifm. markedsføring.